Nyt fra Schæferhundeklubben vedr. træning

Nyt fra HB, Schæferhundeklubben

DKK kom d. 8. april med disse anbefalinger, https://www.dkk.dk/alle-emner/coronavirus,
da det fra d. 14. april var det muligt at genoptage træningen.
Efterfølgende er der kommet nye udmeldinger fra regeringen, som i første omgang ikke betød ændringer for os.

I de nyeste udmeldinger er afstandskravet på 2 m så ændret her i dag, søndag d. 10.5.

HB vil ikke pålægge kredsbestyrelserne, at der igangsættes træning i kredsene. Det er en fritidsinteresse og derfor ikke livsnødvendig aktivitet, men ønsker man at påbegynde træningen, skal det ske i et samarbejde mellem trænere og kredsen, og efter flg. retningslinjer:
* Max 10 personer sammen inkl. træner
* Hold 1 meters afstand til andre personer. Ved fysiske udfoldelser og ved risiko for dråbesmitte, holdes større afstand.
* Vær opmærksom på håndhygiejne – Medbring selv håndsprit! *
* Host eller nys i albuen eller i et papirlommetørklæde
* Hold dig hjemme, hvis du har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
* Brug kun egne rekvisitter (bold, apportbuk, genstande mm)
* Ingen brug af klubhus og toiletter.
* Så længe vi skal holde afstand og ikke kan dele redskaber på forsvarlig vis, anbefaler Schæferhundeklubben, at gruppe C træning undlades.
En ansvarlig åbning af hundetræningen i Schæferhundeklubben bør ske ifølge myndighedernes anbefalinger og efter ovenstående retningslinjer.
Vi ved godt, at det kan virke overvældende med de mange restriktioner, men ved at overholde disse regler, kan vi komme i gang på en forsvarlig måde til gavn og glæde for hundeførerne og så både de og trænerne kan føle sig trygge.
Prøver:
Med de ovennævnte restriktioner er det ikke muligt for nuværende at gennemføre prøver.
Hovedbestyrelsen undersøger i øjeblikket mulighederne for dispensation ved FCI gennem DKK, så klubben igen kan afholde prøver.

Vi skal nok melde ud til jer så snart, der er ændringer i vejledningerne. 

Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen
 

Kontakt os gerne ved eventuelle spørgsmål. 

Med venlig hilsen 

Konstitueret landsformand, Schæferhundeklubben for Danmark

Karin Christiansen
Tlf.: 2367 6915