Indendørs træning starter i næste uge (44)

Efteråret er kommet og vi må rykke træningen indendørs. Heldigvis kan vi igen iår benytte ridehuset så vi kan træne hele vinteren i lys og tørvejr. Fantastisk at vi har denne mulighed.

Pet Rudel, Gang, Gaßi, Hund, Brysk, Dyr

Træningstiderne kan læses under træning.

Inges tirsdags- og onsdagshold rykker først i ridehuset i uge 45

 

Husk at pladsen er optaget af Retrieverklubben søndag 8.nov 11-15 og søndag 29.nov 11-15

 

Corona nyt – Inge corona ansvarlig for kredsen

DKK har sendt et nyhedsbrev ud ang forholdsregler vedrørende COVID-19, hvori kredsene blanndt andet opfordres til at vælge en corona ansvarlig og på baggrund af dette har kredsen valgt Inge.

Ved spørgsmål, hvis man får symptomer på Corona, eller testes positiv  kontakt Inge

 

Info vedrørende overflyvninger af træningspladsen

I den sidste tid var vi gentagende gange oplevet, at der er fløjet ind over træningspladsen med modelflyene mens vi har trænet hund. Indenfor de sidste par uger har der været flere havarier og det ene ved siden af klubhuset i lørdags.

Hvis man oplever overflyninger igen så send Inge en besked med tidspunkt.

Inge har efter hændelsen i lørdags været i dialog med flyveklubben som tager det meget alvorligt og har sendt nedenstående referat ud til klubbens medlemmer fra et efterfølgende bestyrelsesmøde:

Kære NFK-medlemmer. Vi udsender dette krav til alle flyvende NFK medlemmer, I skal overholde vores luftrums grænser for flyvning. Vi har desværre måtte konstatere at mange ikke overholder vores begrænsninger mod øst, det bevirker at medlemmer ved flyvning mod nord ofte overflyver hundeklubbens arealer. Åen mod øst er i den nordlige ende af pladsen vores luftrumsgrænse når der flyves nord /syd, men efter at skoven og arealet mod øst blev ryddet, er det blevet sværere for mange at holde sig væk fra overflyvning af hundeklubben når der flyves mod nord. Vi er nu under pres fra hundeklubben om at overholde vores regler, da de i længere tid har følt sig meget generet af vores flyvning, og det gør det ikke bedre at vi inden for de sidste 2 uger har haft 2 havarier tæt på hundeklubben hvor der har været folk på området. Det er meget beklageligt. Der vil derfor fremover være et krav til alle medlemmer om, ikke under nogen omstændighedder at overflyve hundeklubbens areal, uanset flyvehøjde og ligeledes at overholde vore østlige grænse mod nord. Ved flyvning i vindforhold øst / vest, og flyvning syd for pilotfeltet i øst/vestlig retning, accepteres det at der flyves øst for åen, men ikke i no fly zonen. Vi er nødt til at rette ind, og vi kan ikke være bekendt at være til fare for andre, så vi henstiller til alle medlemmer om at hjælpe hinanden, med at overholde vores luftrumsgrænser. Så ser du piloter der ikke kender eller retter sig efter vores henstilling om overholdelse af retningslinier, så hjælp dem med at lære dem at kende. Det henstilles ligeledes at overholde afstanden til Vejenbrød i sydlig retning. Bestyrelsen forventer at alle medlemmer retter sig efter vores flyveregler, og sætter sig ind i dem. Samtidig gør vi opmærksom på, at der i vores regler klart står at bestyrelsen skal indformeres om havarier i vores luftrum. Der henvises også til at alle motor piloter holder samme flyveretning hvis ikke der flyves alene. Der har i år været mange sammenstød i luften, fordi der ikke holdes styr på flyveretningen. Alene sidste lørdag var der 2 sammenstød, så tænk over hvad du gør. Medsender billed af vores luftrum, med de to no flyve zoner der er udlagt og af sikkerhedsgunde har vi udviddet zonen mod Hundeklubben. Husk det nu, vis respect for andre piloter.!

 

Det stærkt rødfarvede område er en udviddelse af NO FLY ZONE mod hunde træningsområdet, hold god afstand til området, og drej fra før området ved lave landingsrunder.
Med de venligste hilsner Bestyrelsen NFK

Spor foredrag med focus på selve prøven. Kalenderen opdateret med arrangementer

 Hvornår: D. 7. november 2020 kl. 10:00 – 14:00
 Hvor:
 Klubhus DCH Nivå
 Pris: 200 incl forplejning
Tilmelding til Inge samt spørgsmål som ønskes diskuteret sendes ligeledes til Inge senest d 1.st november

Foredragsholdere:

Tina og Jørgen Damkjær er begge særdeles erfarne sporhundeførere.

Tina og 6 årige Hedegaards Veiko deltager blandt de bedste sporhunde til Prøver og DM.

Jørgens hund To-Fast Aeske var også helt med i toppen af sporhunde i Danmark,og deltog også  til VM i Ukraine 2016, hvor de fik en flot fjerdeplads.

Nu arbejder han med sin nye unge hund Team Larnies Dirty.

Foredraget bliver grundlagt udfra hundeførernes ønsker og problematikker.

Det kan være spørgsmål til selve prøveafviklingen og de erfaringer og oplevelser, hundeførerne har gjort sig.

Eksempel kan være :

 

1) Jeg oplevede til min første prøve, at dommeren lige inden start sagde : husk du må intet sige til din hund……

Hvor meget må man under selve prøven? Hvor mange points koster ekstra kommando ?

2) Hvad er reglerne/proceduren lige inden start og efter slutning af sporet?

3) Hvornår må man bede om et nyt spor?

4) Jeg gjorde xxx til en prøve, hvad kunne jeg have gjort i stedet?

Spørgsmål som ønskes diskuteret sendes til Inge senest 1st november

 

Lørdags træning efterår 2020

LØRDAGSHOLD

 

Lørdagsholdet er for alle, der tilmeldt træning i kreds 82. Konceptet er, at du selv bestemmer, hvilke øvelser, du vil træne. Alle træningsgange er lørdag kl. 14, og varer – hvis ikke andet er angivet – ca. 1 time.
Du skal melde til pr. gang senest fredag kl. 18 (dagen før træning)

Venligst overhold dette:  Meld til i god tid og senest fredagen før træning kl. 18 enten pr. mail eller SMS. Hvis du alligevel ikke kan komme, skal du melde afbud hurtigst muligt  Du skal medbringe – udover hund, godbidder, legetøj, vand og andre fornødenheder til træning – papir (evt. træningslog) og kuglepen

Planen er at træne hund på en ordentlig måde, hvad enten du har ambitioner om at tage prøver, eller om du ”bare” vil træne hund.
Tag hensyn til dine med-kursister – sig til, hvis du har en udfordring, også i forhold til med-kursisterne. Tag hunden ud af bilen i snor, og behold snoren på indtil anden besked gives.

Træningsgange: 3. oktober 10. oktober 17. oktober 24. oktober 7. november 21. november

Hvis I har spørgsmål, så ring eller skriv, Eva
Tlf. 29917731 Mail: eva@klikkerhund.dk