Gåtur hos Jan 22. maj 2021 kl 11:00

Så er det blevet muligt igen at mødes lidt mere end 10 personer udendørs. 

Derfor er den årlige ”GÅTUR” i Hornbæk plantageskov sat til 22. maj 2021, med start kl. 11:00, fra Elleborgvej 12 i Ålsgårde.

 

Se kildebilledet

Tilmelding til Hansen – senest fredag den 14. maj 2021 på T. +45 28275103 / e. han@telia.dk

Oplys venligst:

  • Antal hundefører

  • Antal hunde

 

Med venlig hilsen

Jan Hansen

Elleborgvej 12

3140 Ålsgårde

Generalforsamling onsdag d 5. maj 2021 kl 19.00

Indkaldelse til
GENERALFORSAMLING

Onsdag den 5. maj 2021 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
5. Indkomne forslag
6. Valg, herunder valg af kredsrepræsentanter, jfr. Love for Schæferhundeklubben, § 23:
– Formand: Inge Bentsen – Bestyrelsesmedlem: John Sundenæs – 2 suppleanter til bestyrelsen (Benedicte Find og Vibeke Sendsen) – 1 revisor (Nadja Hyldgaard) – 1 revisorsuppleant (Dorte Månsson)
– 2 repræsentanter til Schæferhundeklubbens repræsentantskabsmøde søndag den 27. juni 2021

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, altså onsdag den 28. april 2021.
For at have stemmeret (og være valgbar) skal du være medlem af Schæferhundeklubben for Danmark. Du skal medbringe kvittering.
Du skal tilmelde på Caniva, brug dette link: https://schaeferhundeklubben.caniva.com/event/11604/Generalforsamling-ikreds-82-Karlebo/
Vel mødt

Træning i Nordisk rundering og spor 2021. Tilmelding senest 11 marts

Træning i Nordisk rundering og spor 2021

Vi er nogle hundeførere, fra Schæferhundeklubben Kreds 82 og DcH Nivå, som ønsker at udforske andre træningsprogrammer.

DcH har en programlinie som hedder Nordisk program. Det har 3 områder; Rundering, Spor og Skydd.

Vi har valgt at forsøge os med dette og vil fokusere på Rundering og Spor.

 

Disciplinerne indeholder dette:

Lille nordisk program Nordisk program
Rundering Spor Rundering Spor
Bredde 100 meter, længde 300 meter Opsøg 15 x 25 m
4 minutter
Bredde 100 meter, længde 400 meter Opsøg 30 x 50 m
4 minutter
3 figuranter
20 minutter
Sporsøg 1000 meter
60 minutter gammelt               5 genstande
30 minutter
3 figuranter
25 minutter
Sporsøg 2000 meter
120 minutter gammelt
8 genstande
60 minutter
Felt Felt Felt Felt
40 x 40 meter
4 genstande
5 minutter
40 x 40 meter
4 genstande
5 minutter
50 x 50 meter
4 genstande
5 minutter
50 x 50 meter
4 genstande
5 minutter
Lydighed Lydighed Lydighed Lydighed
Fri ved fod
Stå under gang
Dæk under gang
Apport 2 kg
Fri ved fod
Stå under gang
Dæk under gang
Apport 2 kg
Fri ved fod
Stå under gang
Dæk under gang
Apport 2 kg
Fri ved fod
Stå under gang
Dæk under gang
Apport 2 kg

 

Dette vil være et samarbejde baseret på selvtræning, med noget fællestræning, hvor vi hjælper hinanden.

Der er ingen specielle krav til hund og fører, men en vis erfaring, indenfor disciplinerne, vil være en fordel.

 

Informationsmøde

 

Vi vil gerne invitere interesserede til en introduktion af programmet mandag den 15/3 kl 17.

Hos Schæferhundeklubben Kreds 82, Vejenbrødvej 67, 2980 Kokkedal. Vi skal være udenfor!

Husk egne stole! Hvis det øser ned, bliver det aflyst.

 

 

Da vi kun må være 25 personer, vil vi gerne have at I tilmelder jer, senest onsdag den 11/3.

 

I fra Kreds 82 til Inge Bentsen: ingeogjohs@gmail.com

I fra DcH til Pia Pallesen: pia.pallesen@gmail.com

PÅ PLADS(en)! Tirsdag 2/3 starter forårssæsonen

Efter lidt forvirring omkring opstart, indskrivning og hold:

Pga Corona er der ingen indskrivning, man går ind i menuen under indskrivning og melder sig til hold og betaler samtidig der.

De forskellige hold kan ses under træning

KLAR, PARAT

See the source imageEndelig efter en lang ufrivillig vinter pause starter vi forårssæsonen op tirsdag d 2/3.

 

Vi starter selvfølgelig op under hensyntagen til myndighedernes anbefalinger, så husk at vi skal passe på hinanden.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret så husk at tjekke den!

Vi glæder os meget til at se jer og de 4-benede til træning.

Image result for hundetræning GIF

 

På gensyn vi ses på pladsen

Ved spørgsmål kontakt din træner eller Inge

Fredensborg indfører røgfrit fritidsliv:

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=126af158-eb5c-4b40-93d3-b05ddb333510&searchText=

Schæferhundeklubbens opdaterede Covid-19 retningslinjer fra DKK

https://www.schaeferhund.dk/Ved spørgsmål kontakt din træner eller Inge

 

 

 

 

Vigtigt!! Corona restiktioner

Kære medlemmer.

 Efter Mette Frederiksen udmelding ved pressemødet i tirsdags med en opstramning af forsamlingsforbuddet til højst 5 personer samt en anbefaling om, at ens sociale kontakter bør minimeres, er vi i bestyrelsen blevet enige om, at aflyse al officiel træning frem til d. 17. januar, hvor der er varslet nyt pressemøde. 

Selvtræning er selvfølgelig stadig muligt både på pladsen, i drivhuset (undt. torsdag) og på sporarealerne. Vi må bede jer om ikke at samles i grupper. Træn og kør hjem.

Hvis I har spørgsmål eller mangler gode råd til træningen så kontakt din træner. 

Myndighedernes opstramning rammer også årets generalforsamling. Schæferhundeklubben har meddelt, at det ikke er muligt at afholde kredsgeneralforsamlinger inden for tidsgrænsen. Derfor er vi nødt til at vente på næste udmelding fra myndighederne før vi kan sige noget om, hvornår det bliver muligt at afholde vores generalforsamling. 

Jeg vil holde jer løbende orienterede her på hjemmesiden. 

På Bestyrelsens vegne

Inge.