Inge henter foder

Inge henter foder i næste uge, skal du have noget med, så skriv til Inge. Der kan også bestilles godbidder – kommer i kasser med 9 pakker i hver. Super gode til træning.

Tilmelding til forårssæsonen

Så er det tid at tilmelde sig til forårssæsonen. Det gøres her på hjemmesiden under indskrivning. Husk at gøre det inden sæsonen starter.

Den nye sæson starter onsdag d 26 februar hvor vi mødes i ridehuset fra kl 17 til lidt træning og hygge med kaffe og kage.

 

 

 

Generalforsamling 4/2 2020 kl18

OBS OBS OBS

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSMØDE, Langstrupvej 17, Fredensborg (ridehuset)

Alle med tilknytning til kredsen er velkomne.

Der er fællesspisning Kl 18 (tilmelding til Inge), bagefter afholdes der generalforsamling og medlemsmøde!!!

GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
5. Indkomne forslag
6. Valg, herunder valg af kredsrepræsentanter, jfr. Love for Schæferhundeklubben, § 23:
– Næstformand: Jan Hansen – Kasserer: Eva Bülow Nielsen – Sekretær: Inger Christensen – 2 suppleanter til bestyrelsen (John Sundenæs og Benedicte Find er begge villige til genvalg) – 1 revisor (Nadja Hyldgaard?) – 1 revisorsuppleant (Dorte Månsson?)
– 2 repræsentanter til Schæferhundeklubbens repræsentantskabsmøde søndag den 22. marts 2020

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, altså tirsdag den 28. januar 2020.
For at have stemmeret (og være valgbar) skal du være medlem af Schæferhundeklubben for Danmark. Du skal medbringe kvittering.

 

MEDLEMSMØDE

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 20 med følgende dagsorden:

1. Året, der er gået
2. År 2020
a. Træning og tider b. Faciliteter c. Kurser
3. Eventuelt

Vi vil med dette møde åbne for debat og udviklingsmuligheder – måske skal der flyttes om på rutinerne. Det behøver ikke altid at være ”Vi plejer”. Det er det, vi skal bruge din hjælp til. Tænk over, hvordan du synes, at kredsen skal strikkes sammen. Kom og vær med til en fælles debat omkring bordet, så vi sammen kan gøre kredsen til vores kreds 82

Vel mødt

Generalforsamling d. 4. februar 2020

Dette års generalforsamling i kreds 82 afholdes i tirsdag d. 4. februar 2020. Så husk at sætte kryds i kalenderen.

Officiel indkaldelse kommer snarest.

Som altid inviterer kredsen til fællesspisning inden generalforsamlingen og festlig uddelelse af pokaler til de hunde/fører der har udmærket sig i 2019.

Efter generalforsamlingen afholder vi medlemsmøde, hvor vi sammen får lagt en plan for kredsens virke.

Kom og brug din stemme og præg kreds 82.

Vi glæder os til at se jer til en vigtig og hyggelig aften

Husk at kreds 82 er VORES kreds.

Image result for generalforsamling

På bestyrelsens vegne

Inge

 

Ændringer af hold/træningstider om onsdagen

RIGTIG GODT NYTÅR !!!

Vi håber, at alle er kommet rigtig godt ind i det nye år og er klar til et nyt år i kreds 82.

Resten af vinteren er vi rykket lidt sammen i ridehuset, derfor er der foretaget følgende ændringer  i onsdags træningen:

KL 16.30-17.30 store hvalpe hold

17.30-18.30 øvede

18.30-19.30 hvalpe

På gensyn på onsdag

Inge

 

Glædelig Jul ig godt Nytår

Kære alle,

Året 2019 nærmer sig sin afslutning og et nyt år står for døren.

Vi vil benytte lejligheden til at ønske jer en rigtig glædelig jul og tak for det gamle år.

Nu ser vi frem til at tage hul på endnu et år med nye og spændende oplevelser med vores dejlige hunde. Først skal vi dog slappe af og nyde julens glæder.

På gensyn igen i januar.

Glædelig jul og godt nytår

 

Kreds 82

Inge

Resultat registrering tilgængelig

Så blev siden “Resultater” endelig oprettet på vores hjemmeside. Hvis du vil være med i kampen om kredsens flotte pokaler, er det vigtigt at du registrerer dine resultater på denne side. Du registrerer på følgende måde:

 

Gå ind på punktet Resultater.

Vælg derefter Registrering af resultater.

Anfør dit hovedklubsnummer og din emailadresse.

Opret derefter din hund.

Anfør hvad din hund har bestået.

 

Da vi skal have nået at lave pokalerne inden generalforsamlingen, beder vi om at resultaterne for 2019 er registreret inden 15. januar.