Prøvedag i kredsen

Den 12 oktober afholder vi prøvedag i vores kreds.

Dommer er Peter Maltha Larsen

Tilmelding via Caniva – hurtig tilmelding er tilrådelig da der ikke er så mange sporpladser.

Hvis der er nogle der har lyst til at give en hjælpende hånd med arrangementet så er der bl.a brug for folk til at lave gruppe, afledninger på spor, hjælp til at lave frokost etc.

Meld gerne tilbage til Inge hvis du har lyst til at hjælpe, så koordinerer hun.

Vi ses til en hyggelig idag på Pladsen

Image result for Dancing Snoopy Emoticon

Nyt omkring oprensningen i mosen

Som I nok har bemærket er de nu i fuld gang med klargøringen til oprensningen. Så her er lidt info omkring hvordan vi skal forholde os:

Der bliver arbejdet fra 7-17 på hverdage. Vi må gerne opholde os på pladsen i dette tidsrum, men vi skal parkere helt oppe på de sidste 6 jernplader idet de skal bruge resten af plade området til de store sættevogne.

Vi skal ved ind og udkørsel tage hensyn til til de store sættevogne. Af sikkerhedsmæssige grunde skal vi holde min 20 meters afstand til alle maskiner. Efter kl 17 kan vi parkere hvor vi vil.

Hvis spørgsmål kontakt Inge.

PS Hededanmark som står for oprensningen siger at det bliver vildt flot når de er færdige.

Hilsen Inge

Oprensning af mosen

Oprensning af Karlebo Flugtskydebane

Kære Schæferhundeklub

Jeg skrev til jer i april 2019, for at varsle, at Fredensborg Kommune i efteråret 2019 skal rense op efter skydebaneaktiviteterne på arealet ved den nedlagte Karlebo Flugtskydebane.

Kommunen har den 22. august 2019 indgået kontrakt med HedeDanmark, som skal forstå gravearbejdet for kommunen.

I forbindelse med gravearbejdet er det, som tidligere varslet, nødvendigt at anvende en del af hundetræningsarealet til skurby og mellemdepot for jord.

Skurbyen etableres allerede i næste uge og fældning af vegetation finder sted i uge 36 og 37. Det egentlige gravearbejde forventes påbegyndt i slutningen af uge 37.

 

Det forventes, at arealet skal anvendes til skurby og mellemdepot i september og oktober måned.

Det vil fortsat være muligt at anvende banen til hundetræning, og parkering på højre side af indkørslen til hundebanen vil også fortsat være muligt, dog på et mindre areal.

I har oplyst, at I træner fra kl. 17. Gravearbejdet og kørsel foregår som udgangspunkt på hverdage i tidsrummet kl. 7-18. I bør derfor færdes på området med stor forsigtighed, da arbejdet indebærer kørsel med tunge maskiner.

Venlig hilsen

Julie Lau Sletten Center for Kultur Fritid og Sundhed

Aflysning- Sommerfesten fredag d 13/9 er aflyst!

Både John og jeg (Jan Hansen) har desværre måtte sige farvel til vores kære hunde

Leika og Enya

John sagde farvel lørdag morgen og jeg (Hansen) søndag aften.

Som arrangører af festen må vi erkende, at vi ikke lyst til at arrangere fest. Så fra vores side er festen aflyst.

Hvis andre har lyst til at overtage arrangementet står det alle frit for. John og jeg deltager ikke.

 

 

 

Ny facade til klubhuset. Kom frisk og giv en hånd

Hej alle,

Vore klubhus trænger til ny facade, så vi skal have fjernet den gamle facade. Det gør vi den 1. september fra kl. 10.00

Hvis I har lyst til at hjælpe, må I gerne kontakte John Sundenæs på telefon 40 26 96 05 så hurtigt som muligt. 3-4 personer er nok til denne lille opgave.

 

Sommerfest (Efterårsfest)

Image result for hundetræningKære hundevenner

 

 

Invitation til sommerfest eller måske snarere efterårsfest

 

Så er det tid til at få lidt fest i gaden/på marken. Det sker den 13. september kl. 17.30.

Hvor afholdes festen?????…………I KLUBHUSET

 

Vi starten med en velkomstdrink og lidt snacks. Herefter lidt hygge ved leg.

Når legen er veloverstået,  skal vi have lidt godt at spise og nyde hinandens selskab.

 

Pris for dette spændende arrangement er kr. 150,- (dog lidt afhængig af hvor mange tilmeldinger der indløber)

Tilmelding sker ved at I sender en sms til enten John Sundenæs eller Jan Hansen senest den 1. september EOD

 

John Sundenæs: 40 26 96 05

Jan Hansen: 28 27 51 03

 

 

Efterårssæsonen starter på onsdag d 14/8

Image result for hundetræningat melde til efterårstræning sæsonen.

Det gøres her på hjemmesiden ved at udfylde blanketten som ligger under fanen “indskrivning” på forsiden af hjemmesiden.

Er der brug for hjæp til dette, så hjælper Inger eller Vibeke gerne.

Lydighed starter  på onsdag d 14/8 klokken 17 med begyndere/ unghunde  og fortsætter kl 17.30 med øvede/voksne hunde. Det er Inge der står for træningen med hjælp fra Inger.

Vi griller efter træning på onsdag.  (Ved at der også kommer kage på bordet da der er et par hunde der har fødselsdage.

C-arbejde fortsætter som hidtil med træning tirsdag kl 18.  Fra d 1/9 også om torsdagen, ligeledes også klokken 18.

Prøvehold tirsdage klokken 16.30 (inden C)

Sporarbejde starter mandag d 19/8 kl 17. Inger skriver SMS om hvor vi mødes.

Hvalpehold lørdag kl 10.30.

Det opdaterede træningsprogram kan ses under fanen “træning”

Færdselsprøve 7/9

Kredsen afholder færdselsprøve d 7 september.

Der kan meldes til fra d 7/7 og sidste tilmeldingsfrist er d 1/9. Tilmelding foregår på Caniva.

Image result for emoticons dog

 

 

Tak for en fantastisk mosedag

Kære alle,

 

Vi viderebringer hermed en hilsen fra AGJ’s formand med tak for indsatsen fra alle og som I kan se i mailen nedenfor er Kirsten Skovsby ovenud tilfreds med vores indsats

På jægerrådets vegne skal også lyde en stor tak til alle jer og jeres hjælpere for en brav indsats i søndags og på alle møderne og aktiviteter forud for dagen.

 

Vi vurderer at der har være 11-1200 besøgende, som er lidt for få i forhold til tidligere år, men som altid ved vi at der er mange konkurrerende aktiviteter i juni måned, dog var det ikke strandvejr!

 

Kære  alle,

I går gik en meget stolt formand for AGJ rundt på oplevelsesdagen. Det er et helt utroligt flot arbejde I alle har lagt for dagen. Super velorganiseret, gæster som gik glade rundt og smilede fornøjeligt, børn stolte som paver med deres medaljer og ny viden om naturen – netop det der er målet med oplevelsesdagen.

 

Mange tak til alle også til dem som ikke er med på mailen for en særdeles flot indsats – frivilligt arbejde når det er allerbedst.

Fra Kreds 82 skal det også lyde en stor tak til alle som var med til at gøre mosedagen til en dejlig og hyggelig dag hvor vi fik fremvist vores hunde på bedste vis´.

Bestyrelsen ønsker aller en rigtig god sommer og vi ser frem til træning start d 14August kl 17 til træning og grill efterfølgende.

På bestyrelsens vegne

Inge Bentsen