Billeder fra 2022

Juleafslutning  3. december 2022

Prøvedag 12. november 2022

Tillykke til:

Christian med Kayla som bestod færdselsprøven.

Jan med Mamba bestod FPR1 med 90p

Dorte med Rasmine bestod SPH2 med 70p

Inger med Bianca bestod SPH2 med 85p

 

Tak til sporlæggerne

Stemningsbilleder fra spor DM 2022

Klubhus får en make-over til spor DM 2022

Prøvedag 10. september 2022

Tillykke til

Louise, som bestod FPR1 med 93 p.

Laura, som bestod IFH2 med 84 p.

Generalforsamling 9. februar 2022