Billeder fra 2022

Prøvedag 10. september 2022

Tillykke til

Louise, som bestod FPR1 med 93 p.

Laura, som bestod IFH2 med 84 p.

Generalforsamling 9. februar 2022