Aftale med Fredensborg kommune vedr. gendannelse af Pladsen

Schæferhundeklubben og kommunen har aftalt følgende: 

  • HedeDanmark spreder ikke muldjorden ud på det angivne areal, men efterlader bunken på dens nuværende placering ved klubhuset.
  • Jesper Kirkegaard fra HedeDanmark leverer uden beregning en presenning, som skal lægges over bunken.
  • Jesper Kirkegaard fra HedeDanmark leverer uden beregning græsfrø.
  • Schæferhundeklubben udspreder til foråret og senest den 1. april 2020 muldjorden ud på det pågældende areal og sår græs.
  • Såfremt schæferhundeklubben ikke overholder tidsfristen, beder kommunen HedeDanmark om at udføre opgaven for Schæferhundeklubbens regning. HedeDanmark har oplyst, at de vil udføre opgaven for kr. 4000 ex. moms.