Oprensning af mosen

Oprensning af Karlebo Flugtskydebane

Kære Schæferhundeklub

Jeg skrev til jer i april 2019, for at varsle, at Fredensborg Kommune i efteråret 2019 skal rense op efter skydebaneaktiviteterne på arealet ved den nedlagte Karlebo Flugtskydebane.

Kommunen har den 22. august 2019 indgået kontrakt med HedeDanmark, som skal forstå gravearbejdet for kommunen.

I forbindelse med gravearbejdet er det, som tidligere varslet, nødvendigt at anvende en del af hundetræningsarealet til skurby og mellemdepot for jord.

Skurbyen etableres allerede i næste uge og fældning af vegetation finder sted i uge 36 og 37. Det egentlige gravearbejde forventes påbegyndt i slutningen af uge 37.

 

Det forventes, at arealet skal anvendes til skurby og mellemdepot i september og oktober måned.

Det vil fortsat være muligt at anvende banen til hundetræning, og parkering på højre side af indkørslen til hundebanen vil også fortsat være muligt, dog på et mindre areal.

I har oplyst, at I træner fra kl. 17. Gravearbejdet og kørsel foregår som udgangspunkt på hverdage i tidsrummet kl. 7-18. I bør derfor færdes på området med stor forsigtighed, da arbejdet indebærer kørsel med tunge maskiner.

Venlig hilsen

Julie Lau Sletten Center for Kultur Fritid og Sundhed