Generalforsamling og medlemsmøde onsdag d 9 Februar

Generalforsamlingen i kreds 82 er onsdag den 9. februar 2022 kl. 19, Langstrupvej 17, 3480 Fredensborg. Se vedhæftede indkaldelse.

Du skal tilmelde dig via Caniva, se vedhæftede vejledning

Som sædvanlig er der spisning før generalforsamlingen kl. 18. Skriftlig tilmelding til Inge på mailto:ingeogjohs@gmail.com senest den 6.2.2022

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde, hvor alle med tilknytning til kreds 82 er velkomne

Vel mødt!

På bestyrelsens vegne

Eva Bülow Nielsen

Indkaldelse

Vejledning