Spisning før Generalforsamling

Husk spisning kl. 18 og tilmelding til Inge, som skrevet i indkaldelsen til generalforsamlingen.