Info vedrørende overflyvninger af træningspladsen

I den sidste tid var vi gentagende gange oplevet, at der er fløjet ind over træningspladsen med modelflyene mens vi har trænet hund. Indenfor de sidste par uger har der været flere havarier og det ene ved siden af klubhuset i lørdags.

Hvis man oplever overflyninger igen så send Inge en besked med tidspunkt.

Inge har efter hændelsen i lørdags været i dialog med flyveklubben som tager det meget alvorligt og har sendt nedenstående referat ud til klubbens medlemmer fra et efterfølgende bestyrelsesmøde:

Kære NFK-medlemmer. Vi udsender dette krav til alle flyvende NFK medlemmer, I skal overholde vores luftrums grænser for flyvning. Vi har desværre måtte konstatere at mange ikke overholder vores begrænsninger mod øst, det bevirker at medlemmer ved flyvning mod nord ofte overflyver hundeklubbens arealer. Åen mod øst er i den nordlige ende af pladsen vores luftrumsgrænse når der flyves nord /syd, men efter at skoven og arealet mod øst blev ryddet, er det blevet sværere for mange at holde sig væk fra overflyvning af hundeklubben når der flyves mod nord. Vi er nu under pres fra hundeklubben om at overholde vores regler, da de i længere tid har følt sig meget generet af vores flyvning, og det gør det ikke bedre at vi inden for de sidste 2 uger har haft 2 havarier tæt på hundeklubben hvor der har været folk på området. Det er meget beklageligt. Der vil derfor fremover være et krav til alle medlemmer om, ikke under nogen omstændighedder at overflyve hundeklubbens areal, uanset flyvehøjde og ligeledes at overholde vore østlige grænse mod nord. Ved flyvning i vindforhold øst / vest, og flyvning syd for pilotfeltet i øst/vestlig retning, accepteres det at der flyves øst for åen, men ikke i no fly zonen. Vi er nødt til at rette ind, og vi kan ikke være bekendt at være til fare for andre, så vi henstiller til alle medlemmer om at hjælpe hinanden, med at overholde vores luftrumsgrænser. Så ser du piloter der ikke kender eller retter sig efter vores henstilling om overholdelse af retningslinier, så hjælp dem med at lære dem at kende. Det henstilles ligeledes at overholde afstanden til Vejenbrød i sydlig retning. Bestyrelsen forventer at alle medlemmer retter sig efter vores flyveregler, og sætter sig ind i dem. Samtidig gør vi opmærksom på, at der i vores regler klart står at bestyrelsen skal indformeres om havarier i vores luftrum. Der henvises også til at alle motor piloter holder samme flyveretning hvis ikke der flyves alene. Der har i år været mange sammenstød i luften, fordi der ikke holdes styr på flyveretningen. Alene sidste lørdag var der 2 sammenstød, så tænk over hvad du gør. Medsender billed af vores luftrum, med de to no flyve zoner der er udlagt og af sikkerhedsgunde har vi udviddet zonen mod Hundeklubben. Husk det nu, vis respect for andre piloter.!

 

Det stærkt rødfarvede område er en udviddelse af NO FLY ZONE mod hunde træningsområdet, hold god afstand til området, og drej fra før området ved lave landingsrunder.
Med de venligste hilsner Bestyrelsen NFK