Nyt fra hovedbestyrelsen: aktivitetsstop for arrangementer til og med 30.april 2020

Mail fra hovedbestyrelsen d. 29/3-20:

Kære kredsformænd

 Da vi følger regeringens og DKK’s udmeldinger, er der aktivitetsstop for arrangementer til og med 30. april 2020, mens vi afventer den kommende tids udvikling.
Dette gælder både træning, prøver, kurser og udstillinger.

Aflysningerne sker under henvisning til den almindelige retsgrundsætning om force majeure, fordi ingen har indflydelse på situationen, som udvikler sig løbende.

 
HVAD BETYDER FORCE MAJEURE:

Force majeure er i dansk ret et samlebegreb for ”ekstraordinære begivenheder, der umuliggør opfyldelsen af en kontraktparts forpligtelser”, og som den berørte part hverken kunne forudse, forhindre eller overkomme.

Som typiske eksempler på force majeure-tilfælde kan blandt andet nævnes krigsudbrud, oprør, indførselsforbud, blokade, offentlig beslaglæggelse, ildebrand og naturkatastrofer.

I dansk ret er virkningen af en force majeure-begivenhed som udgangspunkt midlertidig ansvarsfrihed for den part, der er forhindret i at opfylde sine forpligtelser – også selv om der ikke er nævnt noget herom i parternes aftale.

 HB har stadig et hængeparti m.h.t. repræsentantskabsmødet, som jo også er umuligt at afholde for øjeblikket.

Vi har i den forbindelse været i dialog med DKK om, hvordan vi skal forholde os, og vi har fået oplyst følgende:

1. Repræsentantskabsmødet skal – alt efter hvordan COVID-19-situationen udvikler sig – afholdes senest 1.7. 2020.

2. Mødet indkaldes med 14 dages varsel.

3. Hvis repræsentantskabsmødet ikke kan afholdes inden 1. juli, anbefaler DKK, at man ”springer over” i år, under henvisning til force majeure, og fortsætter med nuværende ledelse indtil marts 2021.

HB har derfor reserveret søndag d. 28. juni til repræsentantskabsmøde i Ejbyhallen.

Datoen er med forbehold for COVID-19 situationen, hvor myndighedernes anbefalinger overholdes.

 Pas på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen

Hovedbestyrelsen

 Sendt af 
Karin Christiansen 

Vigtig info vedrørende pladsen

Kære alle,

Vigtig info vedrørende pladsen og parkering:

Det er STRENGT forbudt det næste stykke tid at parkere på venstre side ved træningspladsen-der hvor der lå jernplader i sommer.

Man kan holde på højre side – græsset – hvis det er tørt – ellers på vejen.

På bestyrelsens vegne

Inge

Opdatering!! Tips og Tricks – Hundetræning – nu med link der virker

Udsendt fra Hovedklubben til kredsene:

Kære kredsformænd

 I denne svære tid er hele verden nærmest sat i stå og alle er ramt af COVID-19 situationen på den ene eller anden måde.
Når alle foreningsaktiviteter er sat i bero, og der er stille på træningspladserne, kan det være svært at finde på noget at lave med sin hund.
Redaktør Torben Jepsen har derfor samlet den artikelserie, skrevet af Xenia Kruse, med ”Tips & tricks”, der var i Schæferhunden for nogle år siden, i et blad, krydret med lidt aktuelt om Corona og hunde.

 Vi håber, I vil videresende til jeres medlemmer, så alle kan få glæde af denne fine særudgave.

God fornøjelse med såvel læsning samt træningen, og pas godt på jer selv og hinanden😊

Se artiklen her :https://medlemsbladet.schaeferhund.dk/2020-03/

Billedresultat for hundetraening gifs

Formanden for kreds 82, Inge, har følgende kommentarer til ovenstående:

Artikelserien Tips og Tricks indeholder rigtig mange gode tanker omkring det at træne hund. For at få udbytte af alle disse tips og tricks afsnit, er det vigtigt at læse hvert enkelt afsnit godt igennem og tænke det ind i jeres træning og på den måde få mere struktur på jeres træning.Hvis spørgsmål så er vores facebook side åben for en god debat.

 

 

 

 

Træningspladsen åben for selvtræning

Hej allesammen,

Håber I alle har det godt og er  ved godt mod.

Træningspladsen er nu rimelig at færdes på og åben for selvtræning. Husk dog stadig at vise hensyn mht Corona virussen. Lad være med at træne for mange sammen og husk at holde afstand.

Hvis I mangler råd eller spørgsmål til træningen så kontakt os.

Bestyrelsen

Nyt fra Schæferhundeklubben ang Coronavirus

Vigtig info til alle kredse i Schæferhundeklubben

 

På grund af situationen omkring Coronavirus, COVID-19, vælger Schæferhundeklubben at tage ansvar,
så fra d.d. gælder stop for prøver og skuer.

I første omgang gælder dette til og med Påske, dvs. d. 13.4.

 

Pas godt på jer selv og hinanden.

 

                    Med venlig hilsen

                  Hovedbestyrelsen