Afslutning af forårssæsonen onsdag d. 30 Juni 2021

Kære Alle

Forårssæsonen er ved at lakke mod enden og onsdag d. 30/6 er sidste træningsdag. Som altid bliver denne træningsdag helt anderledes  med nogle timer fuld af sjove og mærkelige udfordringer. Hvor både I og de 4 benede vil blive testet.  Vi starter kl 16 og man kommer bare når man kan. See the source image

 

See the source image

 

 

 

Ved ca 18 tiden er grillen klar og så er dømt hygge.  Tag gerne familien med.  

Af hensyn til madindkøb  bedes I tilmelde jer til Inge. Helst på sms og gerne en uge før. 

Vi glæder os Til at se jer See the source image

På bestyrelsens vegne,

Inge

Spor i Juni

På de 4 lørdage i juni måned vil der være mulighed for at gå spor for dem, som ikke kan nå det på sporholdet om mandagen.

Tidspunkt er kl 10 og sted vil blive meldt ud.

Tilmelding på 21240624 til Benedicte

Gåtur hos Jan 22. maj 2021 kl 11:00

Så er det blevet muligt igen at mødes lidt mere end 10 personer udendørs. 

Derfor er den årlige ”GÅTUR” i Hornbæk plantageskov sat til 22. maj 2021, med start kl. 11:00, fra Elleborgvej 12 i Ålsgårde.

 

Se kildebilledet

Tilmelding til Hansen – senest fredag den 14. maj 2021 på T. +45 28275103 / e. han@telia.dk

Oplys venligst:

  • Antal hundefører

  • Antal hunde

 

Med venlig hilsen

Jan Hansen

Elleborgvej 12

3140 Ålsgårde

Generalforsamling onsdag d 5. maj 2021 kl 19.00

Indkaldelse til
GENERALFORSAMLING

Onsdag den 5. maj 2021 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
5. Indkomne forslag
6. Valg, herunder valg af kredsrepræsentanter, jfr. Love for Schæferhundeklubben, § 23:
– Formand: Inge Bentsen – Bestyrelsesmedlem: John Sundenæs – 2 suppleanter til bestyrelsen (Benedicte Find og Vibeke Sendsen) – 1 revisor (Nadja Hyldgaard) – 1 revisorsuppleant (Dorte Månsson)
– 2 repræsentanter til Schæferhundeklubbens repræsentantskabsmøde søndag den 27. juni 2021

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, altså onsdag den 28. april 2021.
For at have stemmeret (og være valgbar) skal du være medlem af Schæferhundeklubben for Danmark. Du skal medbringe kvittering.
Du skal tilmelde på Caniva, brug dette link: https://schaeferhundeklubben.caniva.com/event/11604/Generalforsamling-ikreds-82-Karlebo/
Vel mødt

Træning i Nordisk rundering og spor 2021. Tilmelding senest 11 marts

Træning i Nordisk rundering og spor 2021

Vi er nogle hundeførere, fra Schæferhundeklubben Kreds 82 og DcH Nivå, som ønsker at udforske andre træningsprogrammer.

DcH har en programlinie som hedder Nordisk program. Det har 3 områder; Rundering, Spor og Skydd.

Vi har valgt at forsøge os med dette og vil fokusere på Rundering og Spor.

 

Disciplinerne indeholder dette:

Lille nordisk program Nordisk program
Rundering Spor Rundering Spor
Bredde 100 meter, længde 300 meter Opsøg 15 x 25 m
4 minutter
Bredde 100 meter, længde 400 meter Opsøg 30 x 50 m
4 minutter
3 figuranter
20 minutter
Sporsøg 1000 meter
60 minutter gammelt               5 genstande
30 minutter
3 figuranter
25 minutter
Sporsøg 2000 meter
120 minutter gammelt
8 genstande
60 minutter
Felt Felt Felt Felt
40 x 40 meter
4 genstande
5 minutter
40 x 40 meter
4 genstande
5 minutter
50 x 50 meter
4 genstande
5 minutter
50 x 50 meter
4 genstande
5 minutter
Lydighed Lydighed Lydighed Lydighed
Fri ved fod
Stå under gang
Dæk under gang
Apport 2 kg
Fri ved fod
Stå under gang
Dæk under gang
Apport 2 kg
Fri ved fod
Stå under gang
Dæk under gang
Apport 2 kg
Fri ved fod
Stå under gang
Dæk under gang
Apport 2 kg

 

Dette vil være et samarbejde baseret på selvtræning, med noget fællestræning, hvor vi hjælper hinanden.

Der er ingen specielle krav til hund og fører, men en vis erfaring, indenfor disciplinerne, vil være en fordel.

 

Informationsmøde

 

Vi vil gerne invitere interesserede til en introduktion af programmet mandag den 15/3 kl 17.

Hos Schæferhundeklubben Kreds 82, Vejenbrødvej 67, 2980 Kokkedal. Vi skal være udenfor!

Husk egne stole! Hvis det øser ned, bliver det aflyst.

 

 

Da vi kun må være 25 personer, vil vi gerne have at I tilmelder jer, senest onsdag den 11/3.

 

I fra Kreds 82 til Inge Bentsen: ingeogjohs@gmail.com

I fra DcH til Pia Pallesen: pia.pallesen@gmail.com