AFLYST. Foredrag- Spor med focus på selve prøven

Foredragsholdere:  

Tina og Jørgen Damkjær er begge særdeles erfarne sporhundeførere. 

Tina og 6 årige Hedegaards Veiko deltager blandt de bedste sporhunde til Prøver og DM.

Jørgens hund To-Fast Aeske var også helt med i toppen af sporhunde i Danmark,og deltog også  til VM i Ukraine 2016, hvor de fik en flot fjerdeplads.

Nu arbejder han med sin nye unge hund Team Larnies Dirty. 

Foredraget bliver grundlagt udfra hundeførernes ønsker og problematikker.

Det kan være spørgsmål til selve prøveafviklingen og de erfaringer og oplevelser, hundeførerne har gjort sig. 

Eksempel kan være :

 

1) Jeg oplevede til min første prøve, at dommeren lige inden start sagde : husk du må intet sige til din hund……

Hvor meget må man under selve prøven? Hvor mange points koster ekstra kommando ? 

2) Hvad er reglerne/proceduren lige inden start og efter slutning af sporet? 

3) Hvornår må man bede om et nyt spor? 

4) Jeg gjorde xxx til en prøve, hvad kunne jeg have gjort i stedet?

Spørgsmål som ønskes diskuteret sendes til Inge senest 1st november

Pris 200 kr incl forplejning

 

 

 

Foredrag om belønninger ved Lea Nor. OBS kun 50 pladser

Tilmelding til Inge senest 1 august for kredsens medlemmer.
Pris 100 kr
Efter 1 august er der åbent for tilmeldinger udenfor kredsen.
Pris for ikke kreds 82 medlemmer 200

Tilmelding til Inge på mobilpay 27812919
Tilmelding er først godkendt når betaling er modtaget.

Indhold:
Der er to essentielle nøgler til succesfuld hundetræning, og det er kommunikation og motivation.
Hvis du ikke formår at have både kommunikation og motivation i din træning, så får du ikke succes. Mange har meget fokus på kommunikationen i træningen: ”Hvordan forklarer vi hunden, hvad vi ønsker?”
For mig er motivationsdelen, den absolut vigtigste. Hvordan får jeg hund, som elsker at være med mig, og som vil elske at gøre det, jeg beder den om? Hvis din hund ikke er motiveret, så kan du kommunikere alt det, du vil, men uden at du får resultater.
Motivation handler om, at vi sikrer, at det er sjovt for hunden at gøre det, vi ønsker. Når jeg træner en ny hvalp eller hund, så starter jeg med at finde ud af, hvilke belønninger hunden kan lide. Hvilke godbidder kan den lide, og jeg starter med at udvikle en god leg med hunden. Leg med hunden noget af det absolut vigtigste. Leg er nærmest en superpower. Så leg er vigtig for mig i træningen. Er hunden ikke så glad for at lege, så bruger jeg tid på at udvikle legen. Alle hunde og mennesker kan lege, det handler blot om at finde ud af, hvad de syntes der er sjovt. Jeg bruger både trækkeleg, løbeleg, kaste leg og meget mere i træningen med hunden.
Har hunden svært ved at lege med legetøj, så kan jeg også bruge godbidderne til at lege med. Jeg kaster den, lader hunden jage dem osv. Jeg bruger altså tid på at udvikle mine belønninger til den enkelte hund, så hunden syntes, jeg er sjov at være sammen med. Faktisk lærer hundene at ”tigge” om at få lov til at ”lege” med mig. Når jeg har en hund, som ”tigger” om at lege med mig, så kan jeg træne den stort set alt ting. Du kender det fra dit eget liv. Er der noget du syntes, der er mega sjovt, så er du meget motiveret for at gøre det, og du er koncentreret. Det samme gælder hunden.
På dette foredrag går vi i dybden med hvorfor udvikling af gode belønninger er alfa og omega for succes i træningen.
Vi dykker ned i legen. Der er en masse frustreret hundeejere, som er frustreret over de ikke kan få legen til at fungerer optimal i træningen.
Og der er en masse frustreret hunde, som er frustreret over at deres hundefører ikke kan finde ud af at lege.
Så hvis din hund ikke kan lide at lege trækkeleg med dig eller din hund aldrig kommer tilbage med legetøjet, så er dette foredrag for dig. Måske du er faldet i trækkeleg fælden, hvor du ubevist gør en eller flere fejl???

Jeg deler også, hvordan jeg bruger mine belønninger til at udvikle lydighedsøvelser. Via gode belønninger og sikre belønningssignaler kan jeg indlære fremadsendelse, stop, bliv og meget mere.

Glæder mig til at møde jer alle sammen.

De bedste hilsner // Best regards

Lea Nor

Tilmelding til Inger

Generalforsamling 4. februar 2020

OBS OBS OBS

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSMØDE, Langstrupvej 17, Fredensborg (ridehuset)

Alle med tilknytning til kredsen er velkomne.

Der er fællesspisning Kl 18 (tilmelding til Inge), bagefter afholdes der generalforsamling og medlemsmøde!!!

GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
5. Indkomne forslag
6. Valg, herunder valg af kredsrepræsentanter, jfr. Love for Schæferhundeklubben, § 23:
– Næstformand: Jan Hansen – Kasserer: Eva Bülow Nielsen – Sekretær: Inger Christensen – 2 suppleanter til bestyrelsen (John Sundenæs og Benedicte Find er begge villige til genvalg) – 1 revisor (Nadja Hyldgaard?) – 1 revisorsuppleant (Dorte Månsson?)
– 2 repræsentanter til Schæferhundeklubbens repræsentantskabsmøde søndag den 22. marts 2020

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, altså tirsdag den 28. januar 2020.
For at have stemmeret (og være valgbar) skal du være medlem af Schæferhundeklubben for Danmark. Du skal medbringe kvittering.

 

MEDLEMSMØDE

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 20 med følgende dagsorden:

1. Året, der er gået
2. År 2020
a. Træning og tider b. Faciliteter c. Kurser
3. Eventuelt

Vi vil med dette møde åbne for debat og udviklingsmuligheder – måske skal der flyttes om på rutinerne. Det behøver ikke altid at være ”Vi plejer”. Det er det, vi skal bruge din hjælp til. Tænk over, hvordan du synes, at kredsen skal strikkes sammen. Kom og vær med til en fælles debat omkring bordet, så vi sammen kan gøre kredsen til vores kreds 82

Vel mødt