Ændringer i træning!!

Så er det blevet for mørkt til at vi kan nå at gå spor om mandagen, istedet blir det lørdag i vintersæsonen.

Første gang lørdag d 2/11 kl 9.30. Inger skriver som hun plejer ang. hvor vi går henne.

Der er IKKE lydigheds træning på onsdag (30/10) da Inge(er)ne skal til medlemsmøde i Hovedklubben. Men de flittige er velkomne til  at benytte ridehuset til selvtræning:-)

Aftale med Fredensborg kommune vedr. gendannelse af Pladsen

Schæferhundeklubben og kommunen har aftalt følgende: 

  • HedeDanmark spreder ikke muldjorden ud på det angivne areal, men efterlader bunken på dens nuværende placering ved klubhuset.
  • Jesper Kirkegaard fra HedeDanmark leverer uden beregning en presenning, som skal lægges over bunken.
  • Jesper Kirkegaard fra HedeDanmark leverer uden beregning græsfrø.
  • Schæferhundeklubben udspreder til foråret og senest den 1. april 2020 muldjorden ud på det pågældende areal og sår græs.
  • Såfremt schæferhundeklubben ikke overholder tidsfristen, beder kommunen HedeDanmark om at udføre opgaven for Schæferhundeklubbens regning. HedeDanmark har oplyst, at de vil udføre opgaven for kr. 4000 ex. moms.

Prøvedag i kredsen. Tillykke med prøveresultaterne

 

D 12/10 blev der afholdt prøvedag i kredsen. Det var en dejlig dag i kredsen hvor selv solen skinnede.

Jacob og Wilma bestop IGP3 med 262 point

Benedikte  og Kenzo bestod IFH V med 72 point.   

Derudover  var Victoria og Mester i Jylland hvor Mester fik sin AK.  

Tillykke med de fine resultater.

I September afholdt  kredsen også færdselsprøve hvor  Marianne og Charlie, Benedikte og Kenzo, Scarlet og Molly bestod. Et stort forsinket tillykke til dem også.

Billedresultat for hund pokal emoticon

Indendørssæsonen starter med C arbejde på tirsdag d 14/10 i ridehuset. Ingen lydighed onsdag d 15/10

Nu da dagene bliver korte og mørke er træningen flyttet i ridehuset på Langstrupvej 17, 3480 Fredensborg

Der vil være C træning tirsdage ved Carsten og Jacob fra kl 18. Ingen torsdags træning i vinterhalvåret.

Lydighed starter op efter efterårsferien, onsdag d 22/10 kl 17 i ridehuset.  (Ingen lydighed i efterårsferien)

Spor forsætter om mandagen et par uger endnu. Vi mødes på sporet kl 16.30 for at nå det inden det bliver mørkt

 

Prøvedag i kredsen

Den 12 oktober afholder vi prøvedag i vores kreds.

Dommer er Peter Maltha Larsen

Tilmelding via Caniva – hurtig tilmelding er tilrådelig da der ikke er så mange sporpladser.

Hvis der er nogle der har lyst til at give en hjælpende hånd med arrangementet så er der bl.a brug for folk til at lave gruppe, afledninger på spor, hjælp til at lave frokost etc.

Meld gerne tilbage til Inge hvis du har lyst til at hjælpe, så koordinerer hun.

Vi ses til en hyggelig idag på Pladsen

Image result for Dancing Snoopy Emoticon

Nyt omkring oprensningen i mosen

Som I nok har bemærket er de nu i fuld gang med klargøringen til oprensningen. Så her er lidt info omkring hvordan vi skal forholde os:

Der bliver arbejdet fra 7-17 på hverdage. Vi må gerne opholde os på pladsen i dette tidsrum, men vi skal parkere helt oppe på de sidste 6 jernplader idet de skal bruge resten af plade området til de store sættevogne.

Vi skal ved ind og udkørsel tage hensyn til til de store sættevogne. Af sikkerhedsmæssige grunde skal vi holde min 20 meters afstand til alle maskiner. Efter kl 17 kan vi parkere hvor vi vil.

Hvis spørgsmål kontakt Inge.

PS Hededanmark som står for oprensningen siger at det bliver vildt flot når de er færdige.

Hilsen Inge

Oprensning af mosen

Oprensning af Karlebo Flugtskydebane

Kære Schæferhundeklub

Jeg skrev til jer i april 2019, for at varsle, at Fredensborg Kommune i efteråret 2019 skal rense op efter skydebaneaktiviteterne på arealet ved den nedlagte Karlebo Flugtskydebane.

Kommunen har den 22. august 2019 indgået kontrakt med HedeDanmark, som skal forstå gravearbejdet for kommunen.

I forbindelse med gravearbejdet er det, som tidligere varslet, nødvendigt at anvende en del af hundetræningsarealet til skurby og mellemdepot for jord.

Skurbyen etableres allerede i næste uge og fældning af vegetation finder sted i uge 36 og 37. Det egentlige gravearbejde forventes påbegyndt i slutningen af uge 37.

 

Det forventes, at arealet skal anvendes til skurby og mellemdepot i september og oktober måned.

Det vil fortsat være muligt at anvende banen til hundetræning, og parkering på højre side af indkørslen til hundebanen vil også fortsat være muligt, dog på et mindre areal.

I har oplyst, at I træner fra kl. 17. Gravearbejdet og kørsel foregår som udgangspunkt på hverdage i tidsrummet kl. 7-18. I bør derfor færdes på området med stor forsigtighed, da arbejdet indebærer kørsel med tunge maskiner.

Venlig hilsen

Julie Lau Sletten Center for Kultur Fritid og Sundhed