Formål

Kreds 82 – Karlebo er en kreds under Schæferhundeklubben, hvis formål er at arbejde for en stadig forbedring af schæferhunden, samt at udbrede kendskabet til schæferhunden som familie- og brugshund. Schæferhundeklubben er opdelt i  kredse fordelt over hele landet.

Kreds 82 – Karlebo forsøger gennem træning, kurser, møder, foredrag m.m. at dække alle sider af schæferhundesagen.

Schæferhundeklubbens træningsprogram indeholder så mange tilbud, at alle kan og bør være med. Det er det enkelte medlem alene, der bestemmer, hvilket niveau hun/han ønsker at nå med sin hund.

Det primære i træningen er at få hunden opdraget, således at den kan begå sig i familien og ude i “det virkelige liv”. Derudover tilbydes et alsidigt program, hvor schæferhunden får mulighed for at udnytte sine evner.

Der afholdes året rundt prøver og konkurrencer på forskellige niveauer og i forskellige discipliner, hvor uddannede dommere bedømmer hundens kunnen.

Kreds 82 søger opnåelse af disse formål gennem:

– at afholde lydighedskurser
– at drive brugshundearbejde
– at afholde prøver
– at afholde andre arrangementer og aktiviteter (kurser, møder, foredrag, mv.), som udbreder kendskabet til schæferhunden.